Des de l‘OBSI, no és la primera vegada que es tracta aquest tema en una publicació, ja a la monografia 12 es parla de seguretat, menors i TIC, i és que el tema està a l’ordre del dia i fan falta dades per Illes Balears per poder planificar polítiques públiques encaminades a millorar l’ús que fan. Els menors, immersos en la societat de la informació, mantenen una relació molt natural amb Internet i amb les TIC en general, però també en aquest context, els menors es poden trobar en situacions d’especial vulnerabilitat, tant per la seva edat, com per la inexperiència, entre d’altres. L’objectiu d’aquesta investigació és analitzar l’ús de les TIC, especialment d’Internet, que fan els alumnes d’ESO de les Illes Balears i es centra en 5 dimensions principals: l’accés a Internet, l’ús d’Internet, les competències digitals, les situacions de conflicte relacionades amb l’ús de la Xarxa i l’entorn del menor.

Ús d’Internet per part de l’alumnat d’ESO de les Illes Balears