El Recull d’unitats didàctiques de ciutadania digital, és una guia per a docents, educadors, informadors i mediadors que fan feina amb joves, editada en col·laboració amb Europe Direct Illes Balears.

En ella s’hi troba una recopilació de 28 unitats didàctiques que permetran dur a terme tallers o xerrades per a infants i joves de temàtiques que van des d’Internet segura, convivència, jocs digitals i habilitats pel segle XXI, fins a orientació laboral.  

Les unitats didàctiques són una eina fruit de molts d’anys de feina en el camp de la ciutadania digital, fent un èmfasi especial en la prevenció del ciberbullying, que hem duit a terme des de l’àrea d’Infojove; i es pot millorar, adaptar o actualitzar segons les necessitats formatives dels destinataris, els recursos i temps de què es disposi.

Es poden sol·licitar exemplars en paper al correu embasalo@ibjove.net

Descarrega el recull d’unitats didàctiques de Ciutadania Digital

Descarrega el recull d’unitats didàctiques de Ciutadania Digital per a ensenyança primària

Descarrega el recull d’unitats didàctiques de Ciutadania Digital per a ensenyança secundària