#Aprendre: fan un curs de cibermentora (7 hores).

#Formar: formen les persones alumnes de 1r d’ESO.

#Escoltar: escolten els problemes que les companyes tenen a la Xarxa.

#Pensar: pensen i reflexionen sobre la millor manera d’usar Internet.

#Comunicar: comuniquen als responsables els casos d’inseguretat a la Xarxa.

#Donar suport: donen suport a les víctimes de ciberassetjament escolar (ciberbullying), ciberassetjament pedòfil (grooming), sèxting i altres problemes greus.

#Fer xarxa: fan Xarxa amb totes les cibermentores de les Illes Balears i amb les companyes de mediació.

#Viralitzar: viralitzen missatges per tal d’ajudar les companyes a millorar el seu ús de la Xarxa.

#Liderar: lideren projectes i accions per a la ciutadania digital.