Actualment, segons l’AIMC ( Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació ) quasi quatre de cada deu internautes assegura que el seu principal dispositiu a l’hora d’accedir a internet és el mòbil.

D’aquesta manera, cal plantejar-se seriosament la seguretat en aquest dispositiu, així com les aplicacions que hi instal·lam.

En aquest sentit, saps què passa quan acceptes els permisos d’una app?

Moltes vegades els acceptam sense saber ben bé què estam permetent. Així doncs, una de les apps que ens ajudarà amb aquesta informació és la recomanada per la «Oficina de Seguridad del Internauta» , Conan Mobile.

Aquesta app ha estat desenvolupada per l’equip de ciberseguretat de l’INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) i ens indica si hi ha alguna aplicació maliciosa, si les apps estan actualitzades amb les darreres errades de seguretat corregides, etc i sobretot, si la configuració del teu dispositiu és la correcta, ja que no sempre ve predefinida de la manera més convenient.

Conan