Internet és una ciutat invisible, on hi ha cases, que són les xarxes socials, els jocs o el correu electrònic. Aquestes, tenen portes i hem d’intentar que siguin molt fortes, per tal que ens protegeixin al màxim i no entri ningú sense la nostre autorització. Les portes, a Internet, s’anomenen contrasenyes i eviten que qualsevol pugui entrar a les nostres xarxes socials. És per això, que les hem de canviar de tant en tant i han de ser molt llargues. Una bona manera de fer-ho, és agafar una frase que recordem fàcilment i utilitzar la primera lletra de cada paraula, amb algunes majúscules, números i/o signes de puntuació.