Consells bàsics per evitar els mals derivats de les males postures al fer servir els dispositius digitals (mòbils, ordinadors, tabletes, etc)

Asseure amb l’esquena recta i recolzada al respatler, amb els peus toca’n a terra i sense encreuar les cames.

Utilitzar una taula i cadira amb les dimensions apropiades

El teclat a l’altura dels colzes

La pantalla separada a 60 cm i fer un descans cada hora

Una bona il·luminació de la sala.

D’aquesta manera evitarem un desgast excessiu i aconseguirem un rendiment més alt.