La contrasenya és un tema d’actualitat, ja que tots i totes la necessitam per tal de protegir-nos a Internet, principalment quan jugam i a les xarxes socials. Un tema relacionat, no menys important i que en parlarem més endavant, és la necessitat de tenir una bona identitat personal digital.
Pel que fa a les contrasenyes ha sorgit la necessitat de tractar el tema a causa de la «nova moda», la d’apropiar-se dels comptes de les xarxes socials dels companys/es, principalment d’Instagram, a més de la facilitat que hi ha per fer-ho. Aquest fet és un delicte, i ens hem d’assebentar de les conseqüències que pot tenir.
A continuació ús donam un enllaç per tal de recuperar l’accés amb èxit:
https://www.cnet.com/es/como-se-hace/que-hacer-si-hacken-tu-instagram/

Revisau que sigui segura; Una bona manera de fer-ho, és agafar una frase que recordem fàcilment i utilitzar la primera lletra de cada paraula, amb algunes majúscules, números i/o caràcters especials. També és important anar canviant-la periòdicament!