El projecte de Cibermentors, és una formació de parells que pretén aportar consciència als joves d’ESO sobre les possibles conseqüències de les seves accions a Internet, per tal de minimitzar els efectes no desitjats i potenciar els efectes positius de la seva presència a la Xarxa. Amb aquesta finalitat, s’ha creat una xarxa de joves cibermentors/es que puguin ser referent dels seus companys i educar-los sobre aquest tema.

Essent conscients de la importància d’educar en un ús saludable de les tecnologies i de formar persones capaces de conviure en les nostres societats plurals ens decantam per una formació entre els mateixos alumnes per tal que l’aprenentatge sigui més significatiu. Pensam que el fet que els tallers sobre bon ús d’Internet els facilitin companys d’ESO ajudarà que l’alumnat que hi participi tengui més confiança en el contingut d’aquests i, a més, tengui un referent al que es pugui adreçar per a comunicar si hi ha dificultats

Des de l’Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, es va organitzar una Trobada de Cibermentors/es 2017, que es celebrà el passat dijous 26 i divendres 27 d’octubre a l’Alberg d’Alcúdia on van compartir experiències entre els cibermentors/es dels diversos centres participants (IES Llucmajor, Col·legi Fra Joan Ballester de Campos, IES Porto Cristo, IES Josep Mª Llompart de Palma i IES Can Peu Blanc de Sa Pobla). La finalitat d’aquesta trobada és educativa, ja que farem diversos tallers, però sempre des d’una vessant lúdica.