Materials didàctics de la nova campanya de la Conselleria d’Afers Socials i Esports a través de la Xarxa Infojove, amb materials didàctics adreçats a joves a partir de 8 anys, orientadors/es, educadors/es i informadors/es juvenils. En aquesta i coincidint amb Global Media and Information Literacy Week 2021, incidint en els reptes de la gestió de la informació en l’era de les xarxes i les habilitats informacionals dels i les joves.

Vídeo

Joc